Biografie Petra Stockhausen
 • 1997 Beginn des Studiums der Fotografie an der Fachhochschule Dortmund
 • 2000 Auslandssemester an der Facultat de belles Arts de la Universitat de Barcelona
 • 2002 Studienaufenthalt an der Tsinghua Universität in Beijing
 • 2003 Diplom Fotodesign
 • ab 2003 freischaffende Fotodesignerin in Köln

Ausstellungen
 • Visual Gallery of Photokina 2002, Köln
 • Ausstellung Tsinghua Universität, Beijing 2002
 • Ausstellung Sicht/Einsicht, Galerie Sohle 1, Bergkamen 2003
 • Ausstellung Fotografische Welten, Rathaus Dortmund 2003
 • China International Photograph & Technology Fair, 2003
 • Ausstellung `being in beijing´, Galerie Freiraum, Dortmund 2004
 • Ausstellung Výstava Fotografii, Kulturni Institut, Zlin 2005
 • Visual Gallery of Photokina 2006, Köln